apríl 6, 2020

Mesto pripravuje výstavbu cyklotrasy z Mlynáriec na Klokočinu

Mesto Nitra pokračuje s prípravou výstavby novej cyklotrasy, ktorá má viesť cez mestské časti Mlynárce, Diely a Klokočina. Magistrát už podal návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a o využívaní územia.

Ako informoval príslušný stavebný úrad v Dolných Lefantovciach, územné konanie už bolo začaté a termín ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním bol stanovený na 11. februára.

Pripravovaná cyklistická komunikácia sa bude skladať z 12 úsekov, s celkovou dĺžkou takmer štyri kilometre. Prvý úsek sa bude začínať na Dubíkovej ulici. Trasa bude ďalej viesť cez Štúrovu ulicu smerom k Pražskej a na Kmeťovu ulicu.

Po nej bude nová cyklistická komunikácia smerovať až na križovatku s Hviezdoslavovou ulicou. Ďalej povedie na Dolnočermánsku ulicu, kde sa má neskôr napojiť na práve projektovanú cyklotrasu Borina.

zdroj: TASR cyklodoprava.sk

Pridať komentár