júl 19, 2019

Návrh VZN vypracovaný mestským úradom už v meste spôsobil rozruch. Polemika prebiehala predovšetkým na internete a sociálnych sieťach.

Väčšina diskutujúcich so skrátením otváracích hodín v zábavných podnikoch nesúhlasilo. Radnica pri návrhu nariadenia argumentovala tým, že nočné prevádzky v centre mesta neúnosne narúšajú verejný poriadok.

Časť verejnosti, prevádzkovatelia barov a diskoték, ale aj niektorí mestskí poslanci však namietajú, že obmedzenie otváracích hodín problém nevyrieši.

Dnes na 29. Mestskom zastupitelstve návrh na obmedzenie otváracích hodín mestskí poslanci stiahli a tak ostávajú všetky otváracie hodiny podnikov tak, ako predtým.

 

zdroj: Róbert Sitár, TASR foto: Róbert Sitár

Nitrianska radnica plánuje do roku 2022 vybudovať takmer 400 nájomných bytov rôzneho štandardu. Náklady na bytovú výstavbu by mali dosiahnuť viac ako 31 miliónov eur. Financovanie chce mesto riešiť pomocou vlastných prostriedkov, dotácií z Ministerstva dopravy a výstavby SR a zdrojmi zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Do konca roka 2018 plánuje magistrát postaviť 35 štartovacích bytov pre mladých a mladé rodiny na Hlbokej ulici. Na prestavbu bývalej slobodárne je už vydané aj stavebné povolenie. Celkové náklady by nemali prekročiť sumu 1,1 milióna eur. Súbežne s budovaním štartovacích bytov chce mesto zo svojho rozpočtu postaviť aj 10 bytov nižšieho štandardu na Súľovskej ulici s celkovou obstarávacou cenou 500.000 eur.

Magistrát plánuje postupne stavať aj nájomné byty bežného štandardu. Ako informovala radnica, do konca roku 2020 by malo byť na sídlisku Diely v rámci projektu Diely III – C307 postavených 33 bytov za 3,2 milióna eur. V priebehu ďalších dvoch rokov tu má za sedem miliónov eur vyrásť ďalších 96 bytov prostredníctvom projektov Diely III C 405 a Diely III C 406.

Najviac bytov chce postaviť mesto na Tehelnej ulici. Tu by podľa plánov magistrátu malo byť počas rokov 2019 až 2022 vybudovaných 220 nájomných bytov bežného štandardu s obstarávacími nákladmi v hodnote 15 miliónov eur.

zdroj: TASR foto: google maps

Nitrianski mestskí poslanci budú rozhodovať o obmedzení otváracích hodín v baroch a kasínach. O návrhu nového všeobecne záväzného nariadenia (VZN) budú hlasovať na svojom rokovaní vo štvrtok 18. mája.

Návrh VZN vypracovaný mestským úradom už v meste spôsobil rozruch. Polemika prebieha predovšetkým na internete a sociálnych sieťach. Väčšina diskutujúcich so skrátením otváracích hodín v zábavných podnikoch nesúhlasí.

Radnica pri návrhu nariadenia argumentuje tým, že nočné prevádzky v centre mesta neúnosne narúšajú verejný poriadok.

Časť verejnosti, prevádzkovatelia barov a diskoték, ale aj niektorí mestskí poslanci však namietajú, že obmedzenie otváracích hodín problém nevyrieši.

Na facebooku sa vytvorila už aj udalosť, ktorá pozýva ľudí na vyjadrenie nespokojnosti s týmto návrhom.

zdroj: TASR foto: Robert Sitar

Mesto Nitra pripravilo zmenu organizácie dopravy na sídliskách Klokočina a Diely. Zmena bude platiť od 1. júna a týka sa parkovania dodávkových a nákladných vozidiel, ktorých dĺžka presahuje päť metrov. „Tieto vozidlá v čase od 18.00 do 8.00 h nebudú môcť stáť pred obytnými domami a na vnútorných sídliskových komunikáciách. Pre vozidlá budú vyčlenené parkovacie miesta na miestnych komunikáciách Hviezdoslavova, Kmeťova a Dolnočermánska. Zmena organizácie bude vyznačená príslušným dopravným značením,“ informovalo vedenie mesta.

Ďalšou pripravovanou zmenou organizácie dopravy bude rozšírenie zóny zákazu s dopravným obmedzením. Zóna zákazu státia sa rozšíri o časť miestnej komunikácie Štúrova po križovatku s miestnymi komunikáciami Párovská a Hollého, spoplatnené bude parkovanie na miestnych komunikáciách Osvaldova, Krátka a Bernolákova formou parkovacích kariet a SMS.

Mesto tiež pripravuje zjednosmernenie časti miestnej komunikácie Novomeského od miestnej komunikácie Baničova v smere k už zjednosmernenej miestnej komunikácii Novomeského. Dôvodom je zlegalizovanie parkovania a rozšírenie počtu parkovacích miest vytvorením možnosti šikmého parkovania.

Mesto tiež zabezpečilo prevádzkovanie určeného parkoviska, na ktoré budú odvážané nepojazdné vozidlá. Náklady spojené z odvozom nepojazdných vozidiel a ich uložením si bude mesto vymáhať od vlastníkov týchto vozidiel.

zdroj: tasr foto: Róbert Sitár

Nitrianska radnica plánuje investovať viac do rozšírenia kamerového systému v našom meste. Dnes monitoruje ulice Nitry 40 bezpečnostných kamier.

V roku 2017 by sa malo toto číslo navýšiť o ďaľších desať kamier. Kamerový systém MsP v Nitre monitrouje bankomaty, dopravnú situáciu na cestách, správanie podozrivých osôb v nočných hodinách či nedovolené parkovanie vozidiel.

Do budúcnosti má MsP v Nitre pripravené a vytypované lokality, v ktorých plánujú ďalšie rozšírenie kamerového systému.

Osadené kamery budú na sídlisku Klokočina, na Párovciach, na hrade a tiež na miestach, ktoré sú kľúčové pre potreby monitorovania a riadenia dopravnej situácie v meste.

zdroj: mspnitra.sk

Dňa 25. októbra budú poslanci mestského zastupiteľsvta v Nitre prerokovávať návrh na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave po 31.5.2017.

Prvá alternatíva je vytvorenie vlastného dopravného podniku mesta Nitry zabezpečujúceho výkony mestskej autobusovej dopravy s možnosťou spolupráce alebo kapitálového vstupu niektorého z prepravcov podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre.

Druhá aleternatíva je uskutočnenie verejnej súťaže na obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme mestskej autobusovej dopravy pre potreby cestujúcej verejnosti v meste Nitra.

foto: Róbert Sitár

Poslanec mestského zastupiteľstva v Nitre Pavel Varga do 27.2.2015 figuroval v SVS Nitra, s.r.o. ako konateľ spoločnosti. Táto firma v minulosti získala zákazky od Službytu v ktorom má byť Pavel Varga najnovšie konateľom a to vníma Renáta Kolenčíková ako morálny konflikt.

svs-nitra

zdroj: internet

Službyt žiadal o dotáciu na odstránenie systémovej poruchy bytového domu  aj Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vo výške 35 600,00 €, kde celkové náklady boli vo výške 91 964,69€, stavebné povolenie vydalo Mesto Nitra a zhotoviteľom bola práve spoločnosť SVS Nitra, s.r.o.

fotka-1

0209-prb-2011-text

zdroj: internet

“Alebo idete robiť poslancov, alebo idete robiť biznis,” povedala Renáta Kolenčíková pri podpise zmluvy, ktorej víťazom bola spoločnosť Pavla Vargu.

Pavel Varga čelil aj viacerým exekúciám na základe ktorých mu mali siahnuť aj na poslanecký plat. Dnes tvrdí, že všetky exekúcie, ktoré počas jeho podnikania mal sú uhradené a morálny konflikt v tom, že má byť práve on konateľom mestského podniku Službyt, ktorý s jeho firmou v minulosti obchodoval nevidí.

V Nitre je už dlhodobým problémom nezákonne uložený odpad, takzvané čierne skládky odpadu. Mesto Nitra sa rozhodlo vyčleniť na likvidáciu štyroch takýchto skládok sumu viac ako 60-tisíc EUR.

Presne do 30. novembra 2016 sa o odstránenie čiernych skládok odpadu postarajú Nitrianske komunálne služby.

Likvidácia sa týka čiernych skládok odpadu v katastri Veľké Janíkovce, Párovských Hájoch na Novozámockej a Športovej ulici.

Pri analýze obsahu čiernych skládok sa zistilo, že viac ako 90 % tvorí zmesový komunálny odpad a stavebný a demolačný odpad, pričom aj tento odpad väčšinou pochádza z domácností z prestavby, dostavby alebo modernizácie rodinných domov či bytov. Z tohto faktu vyplýva, že čierne skládky zakladajú prevažne občania, nie firmy.

foto: Róbert Sitár

Poslanecký zbor v Nitre má v súčastnosti 31 členov. Traja z týchto poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre boli práve poslanci z politickej strany #Sieť.

Teraz sa všetci traja poslanci (Dominika Tekeliová, Ľuboš Török a Ján Greššo ml.), ktorí za politickú stranu Sieť kandidovali vo voľbách do MZ v roku 2014 rohodli založiť si svoj nový poslanecký klub a zo strany odísť.

Názov novému poslaneckému klub sa rohodli dať “Nezávislý klub mladých poslancov.”

dobre-mesto

foto: facebook

 

Nitrianska mestská poslankyňa Renáta Kolenčíková, ktorá po svojom odchode zo Smeru-SD kritizovala pomery v tejto strane, môže prísť o niektoré funkcie, ktoré doteraz zastávala. Na rokovanie nitrianskeho mestského zastupiteľstva, ktoré sa bude konať vo štvrtok 13. októbra, už predseda poslaneckého klubu strany Smer-SD Milan Burda pripravil návrhy na odvolanie Kolenčíkovej z mestskej rady.

Pretože súčasná mestská koalícia zložená zo strán Smer-SD a KDH má v nitrianskom zastupiteľstve stále tesnú väčšinu, Kolenčíková bude na Burdov návrh zrejme odvolaná aj z funkcie konateľky mestského podniku Službyt. O svoje funkcie v komisiách zastupiteľstva pravdepodobne príde aj Lívia Šumichrastová, ktorá zo Smeru-SD odišla spolu s Kolenčíkovou a s poslancom Ľubomírom Moravčíkom.

Návrhy na odvolanie Šumichrastovej z mestskej rady a z postu predsedníčky mestskej redakčnej rady, sú v programe rokovania zastupiteľstva aj napriek tomu, že poslankyňa už avizovala svoj návrat od nezávislých poslancov späť do klubu strany Smer-SD. „Po zvážení niektorých udalostí, ktoré sú pre mňa neakceptovateľné a prehodnotení situácie v klube NEKA 2, som sa rozhodla vrátiť a naďalej vykonávať komunálnu politiku v prospech občanov, ktorí mi dali svoj hlas a podporujú ma v mojej doterajšej činnosti,“ uviedla Šumichrastová v platenom ozname v médiách. Ak bude návrh na odvolanie poslankýň z ich funkcií úspešný, zostane im ešte členstvo v Komisii pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo a Šumichrastovej aj v Komisii pre kultúru, cestovný ruch a zahraničné vzťahy.

Renáta Kolenčíková bola dlhoročná členka Smeru-SD. Vykonávala funkciu krajskej tajomníčky a tiež predsedníčky poslaneckého klubu tejto strany v nitrianskom mestskom zastupiteľstve. Po odvolaní z funkcie tajomníčky a následne aj z funkcie šéfky klubu, sa rozhodla z poslaneckého klubu i zo Smeru odísť. Nasledovali ju aj poslanci Lívia Šumichrastová a Ľubomír Moravčík, ktorí v mestskom zastupiteľstve vytvorili druhý klub nezávislých poslancov NEKA 2. Ak sa však Šumichrastová vráti späť do klubu Smeru-SD, rozpadne sa aj klubu NEKA 2 a Kolenčíková s Moravčíkom skončia ako nezaradení poslanci.

Kolenčíková vysvetľovala pred časom svoj odchod zo strany dlhodobou nespokojnosťou s jej súčasným smerovaním. „Ja som dlho cítila, že už v Smere nemám čo robiť. Ja sa napríklad nestotožňujem ani s tým, čo sa robí vo vedení. Osobne si myslím, že Fico si má zabezpečiť svoje bývanie a Kaliňák tam už nemá čo robiť. Toto dlho vo mne rezonovalo. Prežila som nejakú dobu v Smere, bola som jeho súčasťou, ale nepáči sa mi čo sa tam deje,“ skonštatovala.

zdroj: TASR foto: facebook

Viac...