júl 19, 2019

Náklady v hodnote niekoľko miliónov eur si vyžiada prípadná výmena všetkých žiaroviek na verejnom osvetlení v Nitre za moderné LED svietidlá. Podľa odhadov spoločnosti Elcomp, ktorá je správcom osvetlenia v meste, by splátky rozložené na 15 rokov dosiahli viac ako 3,1 milióna eur. Výsledky analýzy, ktorú spoločnosť vypracovala, však ukazujú, že investícia by sa aj napriek nemalým nákladom vyplatila. V priebehu 15 rokov by úspory na elektrickej energii dosiahli takmer 4,1 milióna eur.

Podľa slov prednostu Mestského úradu v Nitre Igora Kršiaka ide zatiaľ iba o informatívny materiál pre prípad, že by mesto chcelo vymeniť všetkých takmer 9000 svetelných zdrojov v uliciach. „Z dotácií a z grantových prostriedkov sa snažíme zmodernizovať približne 1300 svietidiel. Takže nám zostáva vyše sedem a pol tisíca nevyriešených svetelných bodov. Tento návrh hovorí o tom, že v prípade, ak by mesto chcelo zmodernizovať celé verejné osvetlenie, tak by to znamenalo určitý ekonomický balík. A ten by chcel správca osvetlenia rozložiť na niekoľko rokov. Je to určitý východiskový podklad pre prípad, že by sme sa touto cestou v najbližšom období vydali,“ vysvetlil Kršiak.

Radnica však momentálne neplánuje generálnu výmenu všetkých svetelných zdrojov. Zmodernizovať však chce takmer 1000 svietidiel na sídliskách i v centre mesta. Celá investícia sa má financovať z nenávratného finančného príspevku určeného na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí. „Ide o sumu do 750.000 eur a momentálne to je v štádiu podpisovania dokumentov medzi mestom a poskytovateľom grantu. V podstate to už bolo odsúhlasené, takže pokiaľ dôjde k podpisu, tak si myslím, že je táto investícia do konca roka realizovateľná,“ konštatoval Kršiak.

zdroj: TASR foto: Róbert Sitár

Nitrianska radnica pozmenila podmienky verejnej súťaže na architektonický návrh prestavby mestského letného kúpaliska na zariadenie s celoročnou prevádzkou. Podľa pôvodných parametrov mala byť výstupom súťaže okrem architektonického návrhu už aj dokumentácia pre územné rozhodnutie. Podľa magistrátu však takto stanovené podmienky neboli úplne v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Preto poslanci na svojom októbrovom rokovaní odsúhlasili zmenu pravidiel, podľa ktorých výsledkom súťaže nemusí byť aj dokumentácia pre územné rozhodnutie.

K základným východiskám architektonickej súťaže s názvom Dostavba areálu Letného kúpaliska Sihoť s celoročným využitím patria predpokladané investičné náklady vo výške osem miliónov eur. Podľa požadovanej minimálnej objektovej skladby má byť kúpalisko rozdelené na krytý a vonkajší areál. Krytá časť má podľa podmienok súťaže obsahovať vstupnú halu, šatne, bazénovú halu s osemdráhovým plaveckým 25-metrovým bazénom, vodné, relaxačné a regeneračné prvky, sauny, oddychové zóny s reštauračnými službami, technické a hygienické zázemie. Vo vonkajšom areáli sa má nachádzať výplav s prepojením na vnútornú bazénovú halu, plavecký, detský a relaxačný bazén, detské prvky, tobogan a oddychové zóny s možnosťou občerstvenia. Architektonický návrh by mal okrem toho obsahovať aj riešenie parkovania.

Nitrianska radnica už pred časom mala k dispozícii návrh na prestavbu mestského letného kúpaliska na rekreačné zariadenie s celoročnou prevádzkou. Autormi boli architekti Martin Paulíny a Branislav Hovorka z Banskej Bystrice. Tí ho navrhli pre súkromného investora COS – Československá obchodní s.r.o., s ktorým malo mesto vstúpiť pri prestavbe kúpaliska do verejno-súkromného partnerstva. Nitrianske zastupiteľstvo však túto spoluprácu v marci tohto roku neodsúhlasilo a mesto sa rozhodlo ísť do projektu iba vlastnými silami. “Ideme do toho celkom od začiatku a s nižšími nákladmi. Považujem prestavbu kúpaliska naďalej za prioritu a za najväčšiu akciu, ktorá by v priebehu týchto štyroch rokov mohla prebehnúť v rámci našich vlastných investícií,” skonštatoval vtedy nitriansky primátor Jozef Dvonč.

 

zdroj: TASR foto: Róbert Sitár

Nitriansky magistrát rozšíri spoplatnené parkovanie na ďalšie ulice. Mestskí poslanci minulý týždeň už odsúhlasili dodatok k verejne záväznému nariadeniu (VZN), ktorým sa upravuje dočasné parkovanie na území mesta.

Podľa neho pribudne povinnosť platiť parkované na nových komunikáciách v takzvanom druhom okruhu, teda v širšom centre mesta. Konkrétne pôjde o výbočisko pri parkovisku na Wilsonovom nábreží, neďaleko parkoviska pri Triede Andreja Hlinku. Za odstavenie auta budú musieť po novom zaplatiť aj vodiči na uliciach Smetanova a Spojovacia.

Ako sa píše v dôvodovej správe k VZN, spoplatnené komunikácie už boli v minulosti zjednosmernené. „Tým boli vytvorené možnosti legálneho parkovania. Návrh na spoplatnenie a tým aj na reguláciu parkovania bol vytvorený na podnet občanov, ktorí bývajú v blízkosti týchto komunikácií.

Predbežne bol tento návrh prerokovaný aj s dopravným inžinierom z Krajského dopravného inšpektorátu v Nitre s tým, že spoplatnením sa neohrozí bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,“ uvádza sa v správe.

 

zdroj: TASR foto: google maps

Zavedenie rezidenčného parkovania, projekty na úpravu dopravného režimu a ďalšie opatrenia na zlepšenie statickej dopravy očakáva nitrianska radnica od nového systému parkovania, ktorý má mestu dodať externá firma. Dodávateľa chce magistrát hľadať najskôr na budúci rok, momentálne pripravuje podmienky pre verejnú súťaž.

Problémy s parkovaním sú akútne predovšetkým na veľkých sídliskách Chrenová, Klokočina, Čermáň a Diely, kde na mnohých uliciach pripadá približne 1,9 automobilu na jedno parkovacie miesto. „Pri takýchto číslach je situácia prakticky neriešiteľná,“ myslí si mestský poslanec Miloš Dovičovič. Radnica chce v budúcnosti riešiť problém s nedostatkom parkovacích miest predovšetkým zavádzaním rezidenčného parkovania.

„Na veľkých sídliskách dnes žije rôzna spleť ľudí. Môžu to byť študenti, ľudia, ktorí v Nitre pracujú… Chceme v podstate toho rezidenta, toho obyvateľa mesta s trvalým pobytom, ktorý je aj fyzickým aj ekonomickým prínosom pre toto mesto, vyzdvihnúť nad rámec a chceme mu zabezpečiť lepšiu kvalitu parkovania,“ vysvetlil prednosta mestského úradu v Nitre Igor Kršiak.

Ako však zdôraznil, ani rezidenčné parkovanie nevyrieši problém s nedostatkom odstavných plôch úplne. „Nemôžeme to vnímať tak, že zagarantujeme každému občanovi s každým vozidlom konkrétne parkovacie miesto. Chceme ale vytvoriť lukratívnejšie možnosti na parkovanie v blízkosti bydliska. Okrem toho nám má koncepcia pomôcť zistiť aj reálnu potrebu parkovacích miest do budúcna. Aby sme budovali odstavné plochy logicky a na miestach, kde je ten najväčší dopyt a nevynakladali úsilie na nejaké záchytné parkoviská, ktoré možno dnes ani nie sú obsadzované tak, ako by sme si to predstavovali,“ skonštatoval Kršiak. Viacerí mestskí poslanci majú z plánov na nový systém parkovania obavy.

Pripomínajú, že rezidenčné parkovanie prinesie pre obyvateľov mesta nové poplatky a upozorňujú aj na riziko, že parkovací systém Nitry bude mať v rukách externá firma. „Všetko je to šité horúcou ihlou. Nevieme ešte, kto bude napríklad vyberať pokuty, alebo čo sa stane, ak obyvatelia nejakého paneláku odmietnu platiť za rezidenčné parkovanie. Treba o všetkom ešte podrobne diskutovať,“ myslí si poslanec Anton Kretter.

Podľa poslanca Petra Oremusa je možné očakávať búrku nevôle občanov, ktorí by mali platiť za rezidenčné parkovanie, ale mesto im nebude vedieť garantovať, že budú môcť auto aj naozaj zaparkovať pri svojom dome.

 

zdroj: TASR foto: google maps

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) pripravuje cykloportál určený pre milovníkov cykloturistiky. Jeho zriadenie je súčasťou štúdie vypracovanej pre oblasť cykloturistiky v kraji na roky 2016 až 2020.

„Na cykloportáli by boli dostupné všetky trasy, cyklisti by si vedeli zistiť aktuálny stav, mohli by si voľne sťahovať GPS treky, aby mohli po tých trasách cestovať,“ konštatoval zhotoviteľ štúdie Juraj Hlatký. Plánované je aj umiestnenie sčítačiek na jednotlivých cyklotrasách, pomocou ktorých by sa monitorovalo ich využívanie. „Jednu fixnú sčítačku navrhujeme umiestniť priamo v meste Nitra pri rieke, ďalšie by boli prenosné, ktoré by monitorovali rôzne trasy,“ uviedol Hlatký.

Podľa jeho slov sú tieto plány zahrnuté v stratégii na rok 2016 a sú na to vyčlenené aj finančné prostriedky v rozpočte NSK. Podľa vedúceho oddelenia cestovného ruchu Úradu NSK Karola Juricu je v rozpočte vyčlenených 160.000 eur na rok 2016 a 400.000 eur na rok 2017. Financie na budúci rok sú určené na obnovu cyklotrás a projektovú dokumentáciu, o rok neskôr je už plánovaná aj výstavba nových cyklotrás.

Podľa pripravenej štúdie na roky 2016 až 2020 by sa mala kompletne dobudovať cyklotrasa po rieke Dunaj od hranice Trnavského samosprávneho kraja až po Štúrovo, spojenie riek Váh – Dunaj a Dunaj – Nitra. Strategickou prioritou by podľa Hlatkého malo byť riešenie Ponitrianskej magistrály od sútoku Dunaja s Váhom až po Topoľčany. „Samozrejme sa to bude riešiť po etapách, pretože nie je reálne urobiť celú trasu naraz,“ povedal Hlatký.

V štádiu príprav je aj projekt náučnej Cyrilo-metodskej trasy, ktorá bude spájať Nitru s Moravou, Trnavským, Trenčianskym a Žilinským samosprávnym krajom. „Ďalšou témou pre náučné cyklotrasy je téma rozhľadní či hradov a zámkov,“ informoval autor štúdie.

Nitriansky samosprávny kraj začal obnovu a budovanie cyklotrás v roku 2013, keď bola vypracovaná koncepcia s návrhom na tri roky. S 300 kilometrami cyklotrás bol kraj v tom čase najhorší v tejto oblasti na Slovensku, postupne sa dostal s 1045 kilometrami cykloturistických trás do stredu rebríčka.

„Niektoré trasy sa ešte dokončievajú, do konca roka by malo byť v kraji 1100 kilometrov cyklotrás, čím sa dostaneme ešte aj pred Trnavský kraj,“ konštatoval Hlatký. V rámci jednotlivých okresov a najmä miest vidí veľkú diferenciáciu. „Nitra hrá ako krajské mesto prím. Mnohé mestá by chceli na budovanie cyklotrás využívať peniaze z eurofondov, no treba mať spracovanú dokumentáciu, vyriešené pozemky, stavebné povolenia. Tá pripravenosť miest je rôzna.

“ Podľa Hlatkého je otázka rozvoja cykloturistiky spojená s otázkou atraktívnosti územia. „Pred troma rokmi nikto nečakal, že by mohol byť nitriansky región zaujímavý pre horskú cyklistiku. V pohorí Tribeč sa však vybudovalo vyše 30 cyklotrás a zrazu sa stal veľmi atraktívnou a vyhľadávanou destináciou,“ tvrdí Hlatký.

 

zdroj: TASR foto: Vladimír Strnisko 

Poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) dnes jednohlasne schválili rozpočet vyššieho územného celku na rok 2016. Podľa neho bude mať NSK na budúci rok vyrovnané hospodárenie, v rámci ktorého budú príjmy i výdavky v celkovej výške 154.674.828 eur. Podľa slov riaditeľa Úradu NSK Dušana Guťana dosiahne bežný rozpočet kraja v roku 2016 prebytok približne 9,5 milióna eur. NSK ho plánuje využiť na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu, ktorý má mať odhadovanú hodnotu takmer 10 miliónov eur.
Podľa návrhu rozpočtu plánuje kraj na daniach vybrať 87 miliónov eur. Z nedaňových príjmov, grantov a transferov má do rozpočtu prísť spolu takmer 64 miliónov eur. Kapitálové príjmy NSK sú plánované na 977.500 eur a zdroje z finančných operácií na úrovni viac ako 2,8 milióna eur. Z výdavkovej časti rozpočtu tvoria najväčšiu časť bežné výdavky v celkovej hodnote 141.355.084,56 eura. Kapitálová výdavková časť rozpočtu počíta so sumou 10.852.070,20 eura a výdavky na finančné operácie majú dosiahnuť hodnotu takmer 2,5 milióna eur.
K väčším výdavkom kraja na budúci rok patrí takmer 900.000 eur určených na rôzne formy dotácií, viac ako pol milióna pôjde na rekonštrukciu Župného domu a 100.000 eur na budovanie cyklotrás. Podľa predsedu NSK Milana Belicu je budúcoročný rozpočet zostavený dobre a v súlade s možnosťami a potrebami kraja. „Dôležité je, že rozpočet je vyrovnaný. Čo sa týka finančného zdravia, aj INEKO – Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy v poslednom hodnotení jednoznačne zaradil náš kraj z hľadiska finančného zdravia na prvé miesto s počtom 5,1 bodu z maximálnych šiestich možných. Okrem toho treba povedať, že máme relatívne slušnú rezervu, takže nič nebráni zastupiteľstvu, aby mohlo v prípade potreby z rezervného fondu navrhovať realizáciu projektov. Aj to je aktívum, ktoré sa hocikedy v budúcnosti dá použiť,“ dodal Belica.

 

zdroj: TASR

Verejnosť sa zatiaľ nedočká zvukových nahrávok z rokovaní nitrianskeho mestského zastupiteľstva. Poslanci na svojom októbrovom rokovaní neodsúhlasili návrh Klubu nezávislých poslancov a strany Nova (NEKA-Nova), ktorí chceli do rokovacieho poriadku zaviesť viaceré zmeny. Okrem kompletného zvukového záznamu z celého rokovania mestského parlamentu mali byť na internete zverejňované pri fotke každé poslanca spolu s jeho telefonickým a mailovým kontaktom aj všetky materiály, ktoré na rokovaniach predkladá a takisto aj jeho pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a tiež interpelácie i odpovede na ne.

„Náš návrh neprešiel a mestské zastupiteľstvo len odporučilo prednostovi mestského úradu, aby pripravil samostatný dodatok k rokovaciemu poriadku. Nemáme záruku, že nami navrhované opatrenia do tohto materiálu budú zapracované. Ak sa tam neobjavia, určite budeme za ne ďalej bojovať,“ skonštatovala poslankyňa z klubu NEKA-Nova Anna Šmehilová. Prednosta mestského úradu Igor Kršiak problém v novelizovaní rokovacieho poriadku nevidí. Podľa jeho slov však musia byť zmeny vykonané precízne. „Treba dať tomu nejakú logiku. Takisto si myslím, že robenie agendy pre poslancov zverejňovaním ich výstupov, diskusných príspevkov, pozmeňovacích návrhov, alebo nejakých iných vecí je už troška nad rámec. Čiže treba tomu dať nejaký smer a určite chceme vyšpecifikovať aj iné ustanovenia. Ten rokovací poriadok potrebuje v širšom meradle zmenu a asi preto bolo prijaté také uznesenie, aby sa spravila generálna oprava rokovacieho poriadku,“ myslí si Kršiak.

Nezávislí poslanci zdôvodňujú snahu dostať na internet čo najviac informácií o obsahu a priebehu rokovaní zastupiteľstva nárastom angažovanosti obyvateľov Nitry, ktorí chcú byť o dianí v samospráve informovaní. Predsedníčka poslaneckého klubu strany Smer-SD Renáta Kolenčíková však za touto aktivitou vidí skôr pokus o zviditeľnenie. „Možno by sme sa nemali tak predvádzať. Stretávam sa s ľuďmi a doteraz mi nikto nepovedal, že robíme niečo zlé, že by bola takáto požiadavka. Ja by som bola radšej, keby občania využili to, že rokovania zastupiteľstva sú verejné a chodili sem. Som smutná z toho, keď vidím, že miesta určené pre verejnosť sú prázdne. Uprednostňujem skôr priamy kontakt s ľuďmi než komunikáciu cez internet,“ skonštatovala. „Aktívni ľudia sú v čase rokovania zastupiteľstva predsa väčšinou v práci. My chceme, aby si večer alebo inokedy, keď majú čas, mohli z mestskej webovej stránky stiahnuť všetky dôležité informácie, ktoré ich zaujímajú,“ reagovala Šmehilová. Podľa jej slov sa v Nitre v poslednom čase mimoriadne aktivizujú predovšetkým mladí ľudia, ktorí sú zvyknutí pri získavaní informácií využívať moderné médiá. „Oni nebudú chodiť na stretnutia poslancov so seniormi, ale radšej si nájdu to, čo potrebujú na internete. Preto budeme nami navrhnuté opatrenia presadzovať aj v budúcnosti,“ skonštatovala. K nezávislým sa pridali aj poslanci zo strany Sieť, ktorí prišli s myšlienkou nahrávať zasadnutia mestského zastupiteľstva ako prví. Na sociálnych sieťach už avizovali, že začnú sami vyhotovovať a na internete zverejňovať zvukové záznamy z rokovaní mestského zastupiteľstva.

 

zdroj: TASR

Skupina ôsmich nezávislých poslancov v nitrianskom mestskom zastupiteľstve chce uľahčiť verejnosti prístup k informáciám o rokovaní mestského parlamentu i o aktivitách jednotlivých volených zástupcov. Navrhla preto dodatok k rokovaciemu poriadku, na základe ktorého by radnica bola povinná zverejňovať kompletnú zvukovú nahrávku zo zasadnutia poslancov. Tá má byť na internetovej stránke mesta k dispozícii hneď na nasledujúci deň po konaní zastupiteľstva.

Podľa návrhu má mať verejnosť k dispozícii aj ďalšie informácie. Pri fotke každého mestského poslanca majú byť na internete okrem jeho telefonického a mailového kontaktu uvedené aj všetky materiály, ktoré predkladá a takisto všetky jeho pozmeňujúce a doplňujúce návrhy na rokovaniach zastupiteľstva, jeho interpelácie i odpovede na ne. Svoj návrh predkladatelia odôvodňujú nárastom angažovanosti obyvateľov Nitry, ktorí takto získajú informácie nielen z rokovania zastupiteľstva, ale aj o práci a aktivitách každého poslanca. „V súčasnosti sa občan stráca v spleti materiálov zverejňovaných na internetovej stránke mesta. Nemá prehľad o individuálnej aktivite a činnosti svojich volených zástupcov, ani o ich legislatívnej aktivite, či o témach, o ktoré sa poslanec na zasadnutiach mestského zastupiteľstva zaujíma a ktorým sa venuje,“ uvádza sa v návrhu.

Navrhovaný dodatok rokovacieho poriadku zavádza aj povinnosť pracovníkov radnice a mestských organizácií odpovedať na interpelácie poslancov písomne do 15 dní od konania zasadnutia zastupiteľstva. Všetky odpovede majú byť takisto zverejnené na internete tak, aby k nim mali prístup aj občania. Zvukový záznam z rokovania i údaje o aktivitách poslancov majú slúžiť na to, aby verejnosť mala informácie nielen o obsahu, ale aj o samotnom priebehu rokovaní mestského parlamentu. „Všetky návrhy majú za cieľ uskutočniť zmeny v prospech efektívnejšej a otvorenejšej samosprávy a podporiť participáciu a zaangažovanosť samotných občanov mesta do vecí verejných,“ konštatuje sa v materiáli, o ktorom budú poslanci rozhodovať na svojom rokovaní 22. októbra. Návrhom sa už zaoberala aj mestská rada, ktorá vo svojom stanovisku odporučila prednostovi mestského úradu vypracovať príslušný dodatok k rokovaciemu poriadku.

 

zdroj: TASR

Mesto Nitra hľadá možnosti, ako zrealizovať projekt rekonštrukcie železničnej stanice v Nitre. Uvažuje aj o možnosti partnerstva so súkromným investorom, ktorý by mohol mať v objekte stanice svoje prevádzky a zároveň by vytvoril priestory nevyhnutné pre administratívu pre železničnú stanicu.
„V susedstve železničnej stanice rekonštruuje priestory autobusovej stanice spoločnosť Arriva. Naším cieľom je dostať celú túto oblasť do tej podoby, aby návštevník prichádzajúci do Nitry išiel cez vynovené priestory,“ skonštatoval primátor Nitry Jozef Dvonč. Predpokladá však, že štát nebude mať na rekonštrukciu priestorov dostatok finančných prostriedkov. „Zrejme príde k podpísaniu memoranda, aby sme tieto priestory riešili alebo ich potom budeme riešiť formou partnerstva so súkromným investorom,“ skonštatoval Dvonč.

Rekonštrukcia nitrianskej železničnej stanice sa pripravovala už v roku 2011. Železnice SR pôvodne plánovali staničnú budovu zrekonštruovať, neskôr zmenili názor a pripravovali výstavbu novej budovy. Výstavba mala byť rýchlejšia a lacnejšia ako rekonštrukcia starej budovy. Náklady boli vyčíslené na dva milióny eur, čo bola polovica odhadovaných nákladov na rekonštrukciu starej budovy. Rekonštrukcia sa však doteraz neuskutočnila.
História železnice v Nitre siaha do druhej polovice 19. storočia, prvý železničný úsek bol otvorený v roku 1876. Z tohto obdobia pochádza aj samotný objekt dvojpodlažnej výpravnej budovy s typickými hranatými architektonickými objemami. K budove stanice boli v roku 1921 pristavané pracovne pre výpravcov, zriadili sa tri osobné a jedna batožinová pokladnica. V rokoch 1924 až 1925 bola vykonaná inštalácia elektrického osvetlenia úradných miestností a nádražia, čím dostala železničná stanica dnešnú podobu.

zdroj: TASR

Nové informačné centrum s kaviarňou má stáť na pozemku mesta, ktoré bude prenajímať plochu súkromnej osobe Ľubomírovi Muzikovi. Keď o prenájme poslanci rokovali prvý krát, nemal dostatočnú podporu a preto vtedy neprijali žiadne uznesenie.

infocentrum-nitra_milujem_nr

Niektorí poslanci však na druhý pokus svoje rozhodnutie zmenili a povolili prenájmom pozemku pri Tescu na zelenej ploche bez súťaže, vopred určenému záujemcovi (Ľubomírovi Muzikovi).

Názory na infocentrum sa rozchádzajú. Niektorí občania Nitry sú za modernizáciu mesta, ostatní zase za zachovanie zelene pri obchodnom dome ako tomu bolo v histórii a ďalší sú názoru, že jedno informačné centrum v Nitre stačí.

infocentrum-nitra_milujem

Väčšina občanov sa bez ohľadu na infocentrum zhodla na tom, že mesto malo určite vypísať na prenájom pozemku transparentnú verejnú súťaž.

 

vizualizácie: barak.sk foto: Róbert Sitár

Viac...