júl 19, 2019

Mesto Nitra pripravuje výstavbu ďalšej cyklotrasy, ktorá bude spájať Nitru s mestskou časťou Dražovce. Trasa dlhá takmer 3,8 kilometra by mala viesť po hrádzi kanála Dobrotka, prípadne pozdĺž brehovej čiary kanála v úseku od lávky pre peších ponad rieku Nitra v parku na Sihoti po kultúrny dom v mestskej časti Dražovce.
Realizácia cyklotrasy je plánovaná v dvoch etapách. Prvá etapa by mala od ulice Dolné hony v priemyselnom parku Sever po Kultúrnu ulicu v Dražovciach zahŕňať cyklistickú cestičku, účelovú komunikáciu, chodníky pre peších, lávku pre cyklistov, rúrové priepusty, trvalé dopravné značenie a konečnú úpravu terénu. V druhej etape pribudnú od ulice Nábrežie za hydrocentrálou po ulicu Dolné hony cyklistická cestička, oporný múrik, zábradlie, trvalé dopravné značenie a úprava terénu. Projekt výstavby cyklotrasy je v štádiu začatia územného konania o umiestnení stavby.
Sieť cyklistickej dopravy na území Nitry tvorí v súčasnosti 14 kilometrov cyklotrás, postupne by sa mala rozšíriť o ďalších 26 kilometrov. Sieť tvoria dva druhy cyklotrás, plnohodnotné cyklotrasy určené výlučne pre bicykle či kolieskové korčule a cyklotrasy v polprofile, čo sú chodníky pozostávajúce z asfaltovej časti slúžiacej prednostne pre cyklistov a korčuliarov a zo zámkovej dlažby, ktorá slúži pre chodcov. Plnohodnotné cyklotrasy vedú popri rieke v úseku okolo skeletu OC City Park a v Mestskom parku Sihoť. Cyklotrasy v polprofile sú vybudované popri rieke okrem úseku popri OC City Park, na Klokočine, Staré mesto – Chrenová a Predmostie – Zobor.

 

zdroj: TASR foto: www.cyklodoprava.sk

Rekonštrukcia Župného námestia v Nitre by mala byť ukončená v závere tohto týždňa. Rekonštrukčné práce budú podľa informácie hovorcu Mestského úradu v Nitre Andreja Jančoviča pokračovať do 26. júla do 18. hodiny.
“Časť podložia bolo potrebné v dôsledku poškodenia vybetónovať. Vlny a praskliny boli dôsledkom poruchy na vodovodnom potrubí vo vlastníctve Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti (ZVS), aj preto všetky náklady spojené s opravou komunikácie uhradí ZVS,” povedal Jančovič.
Župné námestie prešlo rekonštrukciou pred dvoma rokmi. Námestie dalo opraviť mesto Nitra, ktorému plocha patrí. Zhotoviteľom rekonštrukcie bola spoločnosť Eurovia, ktorá poskytla mestu desaťročnú záruku. Súčasťou prác však nebola výmena vodovodného potrubia, ktoré patrí k najstarším v meste. Pri havárii potrubia pred niekoľkými mesiacmi vytiekla z potrubia voda, ktorá spôsobila zvlnenie cesty a narušila dlažbu na námestí.

 

zdroj: TASR foto: Róbert Sitár

Po siedmich rokoch bude v Nitre opäť fungovať amfiteáter pod Zoborom. Premietanie zabezpečí od júla do septembra Občianske združenie Aktiv Pro. Priestory amfiteátra sa zaplnia trikrát do týždňa – v stredu, piatok a nedeľu. V prípade dlhodobo zlého počasia alebo pretrvávajúce nezáujmu divákov o premietanie má združenie právo odstúpiť od zmluvy s mestom Nitra, ktoré mu amfiteáter poskytlo na premietanie zadarmo. Podmienkou mesta bolo zabezpečenie občerstvenia pre návštevníkov a maximálna cena vstupného. Združenie si tiež musí zabezpečiť premietaciu techniku, pretože pôvodná technika v amfiteátri je nefunkčná.
Premietanie pod holým nebom odštartuje v piatok 24. júla český film Vejška. Všetky premietania sa budú až do polovice augusta začínať o 21.30 h, potom sa začiatok premietania posunie na 21. h. Od polovice augusta sa bude premietať od 20. h. V ponuke budú filmy pre detského i dospelého diváka. Pripravené sú akčné filmy, komédie, horory i rozprávky.
Amfiteáter pod Zoborom s kapacitou až 15.000 miest patril v minulosti k najväčším v strednej Európe. Od roku 1997 do februára 2009 ho mal v prenájme súkromný podnikateľ, pričom za posledné dva roky mesto investovalo do opráv vyše 116.000 eur. Zrenovovaná bola stredná a dolná časť hľadiska, vymenené boli staré lavičky, mesto zrekonštruovalo aj sociálne zariadenia a osvetlenie. Po ukončení prenájmu organizovalo mesto Nitra v amfiteátri veľké kultúrno-spoločenské podujatia. Podľa pracovníkov odboru kultúry na mestskom úrade však bola návštevnosť veľmi nízka vzhľadom na kapacitu areálu.

 

zdroj: TASR foto: Martin Németh

Problémy s parkovaním a nedostatkom parkovacích miest by v Nitre mala riešiť špecializovaná firma. Radnica chce v priebehu leta vypracovať podmienky verejnej obchodnej súťaže, na základe ktorej vyberie dodávateľa parkovacieho systému. Podľa slov nitrianskeho primátora Jozefa Dvonča mesto eviduje už záujem dvoch spoločností. „Majú riešenia, ale my na to, aby sme s nimi mohli hovoriť, musíme pripraviť podmienky verejnej súťaže. Na septembrové rokovanie mestského zastupiteľstva chceme poslancom tieto podmienky predložiť na schválenie, aby sa následne podľa nich mohol vybrať dodávateľ,“ skonštatoval Dvonč. Nitriansky magistrát hľadá spôsob ako riešiť problémy s nedostatkom parkovacích miest už dlhší čas. Plochy vhodné na odstavenie áut chýbajú predovšetkým na veľkých sídliskách. Vodiči potom parkujú na trávnikoch a chodníkoch, kde obmedzujú chodcov. Podľa analýzy, ktorú vypracoval mestský úrad, dochádza k porušovanie zákona o cestnej premávke najčastejšie práve tam, kde najviac chýbajú parkovacie miesta. „Problém parkovania nie iba znepríjemňuje, ale aj obmedzuje život obyvateľov z toho dôvodu, že v niektorých prípadoch radšej neopúšťajú obydlia autom, lebo vedia, že po návrate späť by nemali kde zaparkovať svoje vozidlo,“ uvádza sa v analýze.

Obyvatelia sídlisk často od mesta požadujú, aby bolo pred ich domami zriadené rezidenčné parkovanie, vďaka ktorému by pred obytnými súbormi nemohli stáť napríklad firemné autá či dodávky. Podľa referátu dopravy na mestskom úrade však aj takéto riešenie naráža práve na nedostatok voľných plôch. „Na jedno parkovacie miesto pripadá štatisticky 1,69 vozidla. Aj v prípade spoplatnenia alebo vydávania parkovacích kariet sa problém nevyrieši, nakoľko počet parkovacích miest je na počet vozidiel malý,“ uvádza sa v analýze. Na úskalia využívania rezidenčných kariet pre obyvateľov sídlisk upozorňuje aj primátor. „Hľadáme riešenie, ale tu každý krok môže vyvolať veľkú búrku nevôle. Môžeme spoplatniť majiteľom ich druhé auto, alebo zakážeme parkovať vozidlám s váhou nad 3,5 tony, ale nie je to také jednoduché. Pri výstavbe činžiakov bolo plánované jedno parkovacie miesto na jednu rodinu a dnes tam máme tri, štyri. A v mnohých tých bytoch sú aj podnikateľské subjekty. S tým sa pôvodne vôbec nepočítalo, že tu bude nejaký rozvoj podnikania a bude sa to podnikanie robiť napríklad aj v bytoch,“ pripomína Dvonč. Radnica sa momentálne snaží hľadať aspoň krátkodobé riešenia, ktoré spočívajú v zjednosmerňovaní ulíc, na ktorých sa vytvárajú nové parkovacie miesta.

Hľadajú sa vhodné plochy na budovanie parkovísk na sídliskách, mesto plánuje pokračovať v odstraňovaní vrakov a nepojazdných áut a sprísniť vydávanie parkovacích kariet. Dlhodobejšie riešenia parkovania v Nitre by však podľa Dvonča mala priniesť práve špecializovaná firma, ktorá vyhrá verejnú obchodnú súťaž.

 

zdroj: TASR foto: Róbert Sitár

Obyvatelia viacerých okrajových častí Nitry stále čakajú, kedy ich domy budú napojené na mestskú kanalizáciu. Podľa mestských poslancov je problém najvypuklejší v okrajových častiach mesta. Na kanalizáciu je potrebné napojiť napríklad ulice v lokalite Šúdol, ktorá sa rozrástla vďaka novej výstavbe rodinných domov.

Podľa poslanca Miroslava Guta treba riešiť situáciu aj v Horných a Dolných Krškanoch. “Máme tu čistiareň odpadových vôd pre celú Nitru, ale pritom tu mnohé domy stále nie sú napojené na kanalizáciu,” skonštatoval.
Podľa nitrianskeho primátora Jozefa Dvonča je v súčasnosti bez kanalizácie približne sedem až osem percent územia mesta. “Musíme plánovať výstavbu sietí postupne, pretože nemáme dosť zdrojov na to, aby sa všetko spravilo naraz,” povedal primátor. Technicko–investičný riaditeľ Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti (ZsVS) a zároveň mestský poslanec Štefan Štefek pripomenul, že celkové náklady na dobudovanie kanalizácie v Nitre sa pohybujú na úrovni sedem miliónov eur. “Na dostavbu vynakladá ZsVS pravidelne istú sumu, v tomto roku to bude 600.000 eur. Môžeme sa oprieť iba o vlastné zdroje, pretože v prípade, ak má mesto vybudovanú kanalizáciu na viac ako 85 percent, nedostane už z Európskej únie na tieto účely ani cent. A to je prípad aj Nitry,” vysvetlil Štefek.

K najbližším väčším investíciám do kanalizácie v meste patrí pripravovaná výstavba na úpätí Zobora. V rámci projektu tu budú vybudované gravitačné splaškové kanalizačné stoky, čerpacie stanice odpadových vôd, výtlačné kanalizačné potrubia a prípojky. Počíta sa tiež s prekládkami vodovodných potrubí a niektorých elektrických prípojok. Podľa primátora sa bude kanalizácia v ďalších častiach mesta budovať podľa toho, koľko zdrojov do nej bude môcť mesto a ZsVS investovať.

 

zdroj: TASR foto: niznamysla.sk

Úvery v celkovej hodnote päť miliónov eur si mesto Nitra chce vziať na prefinancovanie viacerých investičných akcií. Tri milióny eur určených na rekonštrukciu a zatepľovanie budov plánuje radnica čerpať z programu Energetickej efektívnosti v municipálnych budovách. Ďalšie dva milióny eur pôjdu na rekonštrukciu bývalej školy Svätourbanská, dostavbu útulku pre bezdomovcov a opravy ďalších mestských budov. V prípade čerpania oboch úverov dlh Nitry neprekročí zákonom povolenú hranicu 60-% úverovej zaťaženosti. Stúpne však na takú úroveň, pri ktorej by už mesto malo robiť opatrenia na jeho zníženie. Na túto skutočnosť upozorňuje aj hlavná kontrolórka mesta Darina Keselyová, podľa ktorej sa v prípade čerpania oboch úverov suma dlhu mesta vyšplhá nad hranicu 50 % z celkových skutočných bežných príjmov.
“Z toho dôvodu upozorňujem na ustanovenie zákona, ktorý ukladá obciam povinnosť pri dosiahnutí tejto hranice zadlženosti prijať opatrenia na zníženie celkovej sumy dlhu,” skonštatovala.
Nitriansky primátor Jozef Dvonč v tejto súvislosti zdôraznil, že ekonomická kondícia mesta je veľmi dobrá a výška aktuálneho dlhu nijako neohrozuje jeho fungovanie. “Nemáme neuhradené záväzky, máme peniaze na účtoch a narábame s vyrovnaným alebo prebytkovým rozpočtom. Máme majetok, ktorý by sa dal v prípade potreby predať a ak by si to vyžiadala situácia, vieme aj totálne šetriť. Pri súčasnom rozpočte mesta dokážeme v rámci úsporných opatrení a pri zachovaní bežnej činnosti mesta získať niekoľko stotisíc eur,” skonštatoval.
Zároveň pripomenul, že súčasné úverové zaťaženie mesta stúplo aj na základe novej metodiky, ktorou sa vypočítava. “To zaťaženie bolo veľmi dobré, na úrovni okolo 28,5 %. My sme nabrali nejaké úvery, robila sa aj generálna rekonštrukcia ciest. Bolo to formou odkúpenia pohľadávky cez bankový dom, ale súčasná metodika aj takúto formu úhrady, hoci sa platí z prevádzkových prostriedkov, započítava do úverového zaťaženia. Takže týmto pádom tá suma 9,4 milióna eur, ktoré išli na opravu komunikácií a dvoch námestí, sa započítava do dlhu mesta a ten sa približuje k 50 %. Tá kritická hranica je síce 60 %, ale keď sa preukáže, že úverové zaťaženie je dlhodobo nad 50 %, tak už treba prijať určité ozdravné opatrenia,” vysvetľuje Dvonč.
Nitriansky primátor je však presvedčený, že žiadne opatrenia nebude nutné prijímať. Ako upozornil, popri čerpaní pôžičiek mesto svoje úvery aj spláca, a preto bude schopné v nasledujúcom období udržať svoje dlhy tesne pod hranicou 50 % z celkových príjmov. “Predpokladám, že to možno bude tesné na budúci rok. Ale v priebehu rokov 2016 a 2017 by sme sa mali zbaviť nášho najväčšieho úverového zaťaženia, ktoré vzniklo z priemyselnej zóny. Tam splácame skoro päť miliónov eur ročne a tohto dlhu by sme sa mali zbaviť. Vtedy sa tá situácia určite uvoľní,” dodal Dvonč.

 

zdroj: TASR foto: nitra.sk

Nitrianska radnica hľadá spôsob, ako prebudovať letné kúpalisko na zariadenie s celoročnou prevádzkou. Po tom, ako poslanci odmietli ponuku súkromného investora, vypracoval magistrát analýzu o možnostiach financovania investície z mestských, prípadne úverových zdrojov. Podľa nej si dostavba kúpaliska vyžiada sumu približne 12 miliónov eur. V prípade, že by investorom bolo iba mesto, dva milióny eur by na stavbu chcelo získať z predaja majetku a zvyšných 10 miliónov eur by tvorili zdroje z troch úverov, ktoré by radnica čerpala v rokoch 2016 až 2018.

Analýza počíta aj s možnosťou, že investorom bude Nitrianska investičná spoločnosť stopercentne vlastnená mestom. To by do základného imania svojej dcérskej firmy vložilo nepeňažný vklad v podobe areálu kúpaliska a tiež dva milióny eur získaných z predaja majetku. Ďalších osem miliónov eur by si firma požičala prostredníctvom bankových úverov. „Spoločnosť bude vlastniť majetok, bude mať vlastné zdroje a dostatočné základné imanie. Následne si bude môcť vziať úver, za ktorý mesto nebude ručiť a nebude sa ani zarátavať do dlhu mesta,“ uviedol vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu na mestskom úrade Ivan Daniš. Podľa jeho slov je však zrejmé, že iba z príjmov z prevádzky kúpaliska nebude Nitrianska investičná spoločnosť schopná úvery splácať. Preto by sa jej činnosť musela doplniť o ziskové činnosti, napríklad prenájom športových zariadení za trhové ceny, prípadne by získala možnosť vyberať v Nitre poplatky za parkovné.

Viacerým mestským poslancom sa ani jedno z navrhovaných riešení nepozdáva. Upozorňujú na otázky, na ktoré analýza nedáva odpovede. „Čo sa stane, ak sa mestu nepodarí predať majetok v hodnote dvoch miliónov eur? Neuvádza ani to, ako sa nahradí 500.000 eur, ktoré z parkovného získavajú Mestské služby a o ktoré by prišli, ak by sa táto činnosť presunula na Nitriansku investičnú spoločnosť,“ pripomenul mestský poslanec Ján Greššo. „Nemyslím si, že sme v takej situácii, aby sme si mohli zobrať úver 12 miliónov eur. Bavme sa radšej o rekonštrukcii súčasného kúpaliska alebo o oprave mestského kúpeľa,“ navrhuje poslanec Peter Oremus. Aj iní členovia mestského zastupiteľstva si myslia, že mesto by malo riešiť problémy, ktoré sú akútnejšie než prestavba kúpaliska. Tá podľa nich navyše vyvoláva u časti obyvateľov mesta obavy, že po prebudovaní kúpaliska na zariadenie s celoročnou prevádzkou sa cena vstupného neúmerne zvýši.
Ďalší poslanci dostavbu kúpaliska podporujú. Podľa nich to súčasné nezodpovedá úrovni krajského mesta. „Musíme investovať aj do nadčasových vecí. Ak by sme sa starali iba o to najnutnejšie, tak by sme nemali vynovené námestia, ani opravené budovy. Peniaze boli aj budú, treba sa do tohto projektu vrhnúť,“ myslí si poslanec Ivan Gavalovič. Viacerí jeho kolegovia však pripomínajú, že by si mesto malo najskôr zadefinovať, ako by kúpalisko s celoročnou prevádzkou vlastne malo vyzerať. „Musíme si povedať, čo tam vlastne chceme mať, koľko bazénov, aké vybavenie… Nič také zatiaľ nezaznelo,“ pripomenul poslanec Miloš Dovičovič.

Podľa nitrianskeho primátora Jozefa Dvonča bude nutné o prestavbe letného kúpaliska ešte diskutovať. „Určite bude do konca júna spoločné stretnutie s poslancami o tom, ktorým smerom sa vybrať a nebudeme hovoriť iba o kúpalisku, ale aj o ďalších investičných zámeroch,“ povedal Dvonč.

zdroj: TASR foto: Róbert Sitár
Viac...