august 19, 2019

Takmer 2 milióny eur doplatí nitrianska radnica dopravnému podniku Arriva Nitra, a. s., za minuloročné výkony v mestskej hromadnej doprave (MHD). Ešte vlani mesto vyplatilo dopravcovi zálohu 2,4 milióna eur. Tá však na vykrytie všetkých nákladov nestačila. Mesto preto musí doplatiť ďalších 1,9 milióna eur. Celková strata, ktorú si podnik účtuje v MHD za rok 2014, dosiahla 4,3 milióna eur.

Podľa niektorých mestských poslancov si náklady na mestskú dopravu ukrajujú príliš veľkú časť z mestského rozpočtu a sumy vykazované súkromným dopravným podnikom ako strata sú neúmerne vysoké. Primátor Jozef Dvonč však upozorňuje, že ide o platby za služby, ktoré si mesto u dopravcu objednáva. „My platíme za výkony vo verejnom záujme. To mesto schvaľuje cenník, harmonogram dopravy a zľavy. Keby sme schválili a platili zálohu v tej hodnote, v akej si objednávame aj výkony, tak nemusíme nič doplácať a nevznikla by ‘akože’ strata. Lebo reálne to nie je strata, ale platby za výkony vo verejnom záujme, za ktoré platíme nejakú zálohu a potom doplácame zvyšnú sumu,“ skonštatoval Dvonč.

Ako zdôraznil, mesto sa snaží náklady na MHD čo najviac znižovať. Napríklad častými kontrolami v dopravnom podniku alebo znížením ziskovej prirážky Arrivy zo 4 % na 3,5 %. „Robíme všetky kroky, ale jednoducho tá doprava v takomto ponímaní ako v Nitre je, pri zmodernizovanom vozovom parku, pri súčasnom grafikone jázd a poskytovaných zľavách niečo stojí. Tieto výkony vo verejnom záujme si objedávame a pritom nezvyšujeme ceny. Pretože chceme do autobusov prilákať čo najviac ľudí, ktorí by inak chodili autom,“ pripomenul Dvonč. Jeho slová potvrdil aj vedúci odboru komunálnych činností a životného prostredie na mestskom úrade Pavol Jakubčin, podľa ktorého je Nitra jediné z väčších miest, kde je aj vďaka modernizácii autobusov a súčasnej výške cestovného zaznamenaný nárast cestujúcich v MHD.

 

zdroj: TASR foto: arrivanitra.sk

Podporu Richardovi Lintnerovi, kandidátovi na post prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH), vyjadrili viaceré osobnosti a hráči, medzi ktorými je aj kapitán hokejistov HK Nitra Jozef Stümpel.

1897852_748229805210376_2104278414_n

Ďaľšími sú Marián Hossa, Zdeno Chára, Andrej Sekera, Ľubomír Višňovský, Tomáš Tatar, Jaroslav Halák či Marián Gáborík ktorí sú presvedčení, že Lintner má všetky predpoklady na túto zodpovednú funkciu.

Podporu mu vyjadrili aj hokejisti z NHL  Zdeno Cíger, Marcel Hossa, Dominik Graňák, Michal Handzuš, Richard Zedník, Rastislav Staňa, Ľuboš Bartečko, Radoslav Suchý, Ján Lašák, Jerguš Bača, Ján Laco, Milan Bartovič, Ladislav Nagy, Branko Radivojevič, Róbert Petrovický či Ľubomír Sekeráš.

11424456_912756782117591_607873736469901338_n

Dukla Trenčín sa taktiež rozhodla podporiť ako kandidáta svojho bývalého hráča. V spojení s jeho menom sa hovorí o dobrej príležitosti na zmenu.

foto: FB

Pod názvom Župné ozveny bol dnes po prvý raz distribuovaný do poštových schránok nitrianskeho regiónu mesačník Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK). Ako v editoriáli uvádza predseda NSK Milan Belica, kraj sa pre vydávanie vlastných novín rozhodol pre dlhodobo nízku informovanosť občanov o poslaní, zámeroch, cieľoch a výsledkoch regionálnej samosprávy.
„Náš kraj chce vydávaním vlastného mesačníka zvýšiť povedomie verejnosti o regionálnej samospráve prostredníctvom pravidelných informácií z rokovaní zastupiteľstva, o činnosti jeho komisií a o dôležitých výsledkoch práce jednotlivých odborov Úradu NSK,“ uvádza v príhovore predseda NSK.
Na štyroch stranách prvého čísla novín propaguje kraj svoj turistický portál www.regionnitra.sk, informuje o dotáciách na opravu kultúrnych pamiatok, o hospodárení v roku 2014 a prináša tiež informácie o kultúrnych a vzdelávacích aktivitách. Na poslednej strane novín sa predstavuje predseda a podpredsedovia NSK spolu s krajskými poslancami z okresu Komárno. Redakčná rada, v ktorej sú pracovníci Úradu NSK i poslanci zastupiteľstva, na stránkach nových krajských novín vyzýva na spoluprácu pri tvorbe mesačníka aj čitateľov.
O vydávaní vlastného média uvažuje NSK už niekoľko rokov. Doteraz pri propagácii svojej činnosti využíva inzerciu v súkromných médiách. V roku 2015 má v rozpočte na mediálnu spoluprácu schválenú sumu 117.000 eur. Podľa riaditeľa Úradu NSK Dušana Guťana je však nevýhodou, že noviny, v ktorých sú informácie o NSK, si obyvatelia kraja musia kupovať a ani jedno z elektronických médií, v ktorých kraj inzeruje, nemá také pokrytie, aby jeho vysielanie bolo dostupné v celom regióne. Podľa Úradu NSK má práve vydávanie vlastných novín tento nedostatok odstrániť.
Ako pripomenula hovorkyňa predsedu NSK Oľga Prekopová, náklad mesačníka je 250.000 kusov a noviny sa bezplatne distribuujú do domácností na území celého kraja. „V obciach, kde žije viac ako 20 percent obyvateľov maďarskej národnosti, sa do novín v slovenskom jazyku vkladá aj stopercentná maďarská mutácia. Náklady na 12 čísel novín dosiahnu, už aj s DPH, celkovú sumu 60.000 eur,“ uviedla.

 

zdroj: TASR

Historická budova bývalého biskupského hostinca v nitrianskom parku na Sihoti je po rokoch od dnešného dňa opäť sprístupnená verejnosti. Nachádza sa v nej kaviareň s cukrárňou a letnou terasou, nechýba ani jednoduché občerstvenie. Sprístupneniu objektu predchádzala rozsiahla rekonštrukcia, ktorú nový majiteľ začal koncom roka 2013. Plány má aj so susednou budovou vodárne, ktorú odkúpil a v ktorej plánuje zriadiť galériu.
Biskupský hostinec dal postaviť po cholerovej epidémii v roku 1831 biskup Jozef Wurum. Biskupstvo zriadilo v klasicistickom objekte výletný hostinec a vaňové kúpele, ktoré prenajímalo. Neskôr bola v budove situovaná kaviareň, obľúbené miesto oddychu Nitranov. Biskupský hostinec bol známy ako miesto majálesov, promenádnych koncertov aj politických zhromaždení. V roku 1925 biskupstvo predalo budovu mestu.
Kaviareň fungovala do roku 1945, neskôr bol objekt využívaný na rôzne účely, napríklad ako sklad či sídlo Okresnej správy cestovného ruchu. Tá ho v roku 1990 predala podnikateľovi Gabrielovi Scottovi, ktorý tu chcel postaviť penzión. Nedohodol sa však s mestom a po súdnych sporoch budovu, v ktorej v posledných rokoch prespávali bezdomovci, v roku 2013 predal. Nový majiteľ sa rozhodol pre rekonštrukciu. Potrebná bola oprava strechy, odvlhčenie objektu a najmä rekonštrukcia zdevastovaného interiéru. V dobrom stave sa zachoval len erb osadený nad vstupom do budovy, vytesaný z kameňa.

 

zdroj: TASR

Čo všetko urobiť pred dovolenkou , aby sme čo možno najlepšie a najefektívnejšie zabezpečili svoje obydlia pred vykradnutím alebo poškodením.

 • dobre zamknite dvere, okná, balkóny, strešné či pivničné okná a všetky možné vstupy do obydlia a  dôkladne skontrolujte ich pevnosť
 • investujte do bezpečnostných dverí, ochranných mreží na okná alebo balkón, do elektronických zabezpečení
 • uvádzajte na zvončeky, schránky a dvere svoje priezvisko buď v množnom čísle alebo meno muža a bez titulov (ženské meno môže evokovať, že v byte býva sama žena a titul možnosť lepšieho finančného zabezpečenia)
 • nechváľte sa svojimi majetkovými pomermi, nechváľte sa vašimi dovolenkovými destináciami, aj keď to nemyslíte zle a je to len prejav vašej radosti, spokojnosti a pod.
 • nevravte každému, kedy a na ako dlho odchádzate na dovolenku
 • poučte svoje deti, čo môže byť nebezpečné, čo ich i vás môže ohroziť – predovšetkým na sociálnych sieťach
 • majte dobré susedské vzťahy, všímavosť a občianska solidarita vám môže zachrániť majetok
 • zamkýnajte nielen bytové i vchodové dvere – dohodnite sa so susedmi
 • nezaťahujte všetky rolety a žalúzie
 • uschovajte cenné veci a doklady do bezpečnostnej schránky alebo do domáceho trezoru
 • nenechávajte kľúče na akýchkoľvek dohovorených miestach pre susedov či priateľov ani pre prípad nutnosti. Dajte im kľúče do rúk osobne
 • zverte kľúč od bytu spoľahlivému človeku, ktorý bude Váš byt pravidelne kontrolovať a hlavne – vyberať poštu, jeho úlohou bude vytvoriť zdanie, že v byte je niekto prítomný
 • vypnite alebo stíšte telefón pevnú linku. Neustále vyzváňanie indikuje vašu neprítomnosť
 • využite elektronické spínacie zariadenia, ktoré podľa nastavenia na určitý čas rozsvietia svetlá, zapnú rádio, televíziu a pod.
 • v prípade možnosti zabezpečte byt zabezpečovacím zariadením vyvedeným na pult centralizovanej ochrany policajného zboru, mestskej polície alebo súkromnej bezpečnostnej služby,
 • ak máte rodinný dom, pouvažujte nad nainštalovaním osvetlenia s pohybovým senzorom. Môžete tiež nastaviť osvetlenie tak, aby sa na dvore pravidelne zapínalo a vypínalo,
 • v rodinnom dvore môže indikovať vašu neprítomnosť aj pripravená veľká kopa granúl (alebo inej potravy) pre vášho psa. Zabezpečte jeho priebežné kŕmenie
 • keď idete na dovolenku bez Vášho vozidla, ak môžete, zaparkujte po dohode u niekoho na dvore, v garáži (priateľ, rodina, zamestnávateľ)
 • ak nemáte túto možnosť, nezaparkujte svoje vozidlo na opustenom alebo zle osvetlenom mieste alebo na mieste, ktoré má zlú povesť
 • zvážte možnosť poistenia domu, bytu alebo inej nehnuteľnosti
 • zavrite tiež hlavný prívod vody
 • odpojte z elektrickej siete všetky prístroje, aby ste predišli požiarom a následným škodám vzniknutých prepätím na elektronike
 • taktiež je dom alebo byt vo väčšom bezpečí, ak pred odchodom uzatvoríte ventil hlavného prívodu plynu.
zdroj: mspnitra.sk foto: Róbert Sitár

 

 

Nedostatočne zabezpečené podzemné inžinierske siete vedia spôsobiť náhodným okoloidúcim značné škody tak na majetku ako aj na zdraví, v niektorých prípadoch i na živote. Našťastie len ojedinele sa stretávame s úrazmi, ktoré majú fatálne dôsledky. Takéto prípady bývajú patrične zmedializované nielen za účelom informovanosti, ale aj z dôvodu hľadania pôvodcu či vinníka nešťastnej udalosti. Žiaľ, nie každá podobná skutočnosť je nahlásená, preto mnohé prípady zostávajú nedoriešené, zodpovedné osoby nepotrestané a ohrozenie pre občanov trvá naďalej.

V strede pracovného týždňa vo večerných hodinách prijal príslušník operačného strediska mestskej polície oznam od občana o jeho úraze. V mestskej časti Zobor, na ulici Chmeľová dolina, sa počas chôdze stredom chodníka prepadol do šachty. Pri stúpení na kovový poklop štvorcového tvaru povolil jeden z pántov a mladý muž celý spadol do odkrytej šachty. Pri páde do nej utrpel viaceré bolestivé zranenia, ktoré však, našťastie, neobmedzili jeho mobilitu. Išlo prevažne o pomliaždeniny a odreniny oboch rúk a nôh, ktoré mu spôsobili kraje kovovej obruby a betónové okraje šachty. Okrem povrchových zranení na končatinách si pri páde poškodil aj odev. Nakoľko mal tridsaťročný zranený muž v úmysle žiadať od majiteľa šachty náhradu spôsobenej škody a bolestné, mestskí policajti s ním na mieste spísali zápisnicu k udalosti. Pri nešťastnom páde boli prítomné aj ďalšie tri osoby, ktoré boli ochotné vo veci poskytnúť svedeckú výpoveď. Vzhľadom na fakt, že poškodený bol plne schopný pohybu, bol hliadkou mestskej polície poučený a odporučený na lekárske ošetrenie a dôsledné vyšetrenie, ktoré by vylúčilo aj  možné skryté alebo sekundárne poškodenie na zdraví.

Na zistenie majiteľa šachty boli k miestu privolaní službukonajúci pracovníci vodární. Zodpovedná osoba zo ZVAK-u uviedla, že predmetná šachta nepatrí im a je to priestor, ktorý spravuje iná inštitúcia. Nebezpečná otvorená šachta, hlboká vyše jedného metra, bola prekrytá drevenou paletou a priestor v jej okolí bol príslušníkmi mestskej polície vyhradený výstražnou páskou.
V dopoludňajších hodinách nasledujúceho dňa bola spomenutá skutočnosť oznámená na telekomunikáciách. Po urgentnej obhliadke miesta úrazu nám jej pracovníci potvrdili, že šachta je v ich správe a prisľúbili zabezpečiť nápravu v podobe dôsledného prekrytia a jasne viditeľného ohradenia nezabezpečeného otvoru. Počas obhliadky inkriminovaného miesta bolo zistené, že celý poklop šachty bol prevalený pod úroveň chodníka. Povolenie pántu kovového poklopu a jeho otvorenie pod hmotnosťou poškodeného muža s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobilo bližšie neurčené nákladné vozidlo, ktoré buď parkovalo alebo prechádzalo po chodníku cez poklop.
Kompetentný pracovník telekomunikácií zároveň prisľúbil, že v najbližšom termíne vykonajú všetky potrebné opatrenia na zamedzenie opakovania tejto nepríjemnej situácie, ktorá by mohla viesť i k k vážnejším škodám občanov.
zdroj: mspnitra.sk

Predpoveď počasia na 27.06.2015 (Sobota)

polooblacno

Deň: 25°C
Noc: 15°C

Ráno a cez deň: ráno najskôr jasno, neskôr poobede prevažne oblačno. Najvyššia teplota 25°C. Rýchlosť vetra 8 až 18 km/h
Večer a v noci: večer najskôr prevažne oblačno, neskôr v noci prevažne oblačno s prehánkami. Najnižšia teplota 16°C. Rýchlosť vetra 18 až 23 km/h. Predpokladaný úhrn zrážok 1.5 mm

N  13 km/h
 10%
 mierna (7/18)
 20°C

Predpoveď počasia na 28.06.2015 (Nedeľa)

polooblacno-s-prehankami

Deň: 24°C
Noc: 15°C

Ráno a cez deň: ráno najskôr prevažne oblačno, neskôr poobede polooblačno s prehánkami. Najvyššia teplota 21°C. Rýchlosť vetra 30 km/h. Predpokladaný úhrn zrážok 2.4 mm
Večer a v noci: čiastočne oblačno. Najnižšia teplota 15°C. Rýchlosť vetra 18 až 35 km/h. Predpokladaný úhrn zrážok 1.8 mm

N  23 km/h
 69%
 mierna (6/18)
 19°C
zdroj: pocasie.sk

Cestujúcim v nitrianskej mestskej hromadnej doprave i v ďalších typoch dopráv, ktoré zabezpečuje spoločnosť Arriva Nitra, slúži od začiatku tohto mesiaca nová infolinka. Cestujúci prostredníctvom nej získajú informácie o cestovných poriadkoch či aktuálnych obmedzeniach v doprave. Operátorky zároveň pomôžu cestujúcim aj pri riešení ďalších problémov, napríklad pri hľadaní zabudnutej veci v dopravnom prostriedku, informoval Vladimír Šimko z uvedenej spoločnosti.

Hlavnou výhodou novej infolinky je jednotné telefónne číslo 0915733733 na všetky typy dopráv. “To je rozdiel oproti minulosti, keď cestujúci museli kontaktovať priamo príslušné prevádzky na rôznych telefonických linkách,” skonštatoval Šimko. Číslo bude dostupné aj v časoch mimo bežnej pracovnej doby dispečingov či obchodných miest, a to vrátane sobôt a nedieľ. Zákaznícku linku môže cestujúca verejnosť využívať v pracovných dňoch od 8.00 do 20. hodiny a počas víkendov od 9.00 do 20. hodiny.

 

zdroj: TASR foto: arrivanitra.sk

HK Nitra zriadila na populárnom youtube.com svoj vlastný kanál.

Videá dnes hýbu internetovým svetom a HK Nitra sa chce čo najviac dostať pod kožu svojim jedinečným fanúšikov. Preto sme zradili na youtube.com vlastný kanál pod názvom Hockey Nitra.

https://www.youtube.com/channel/UCep0FeQSX04d_yUG32EWovA.

Postupne ho chceme napĺňať videami z prostredia klubu. Zároveň už je vo výstavbe aj nový oficiálny web klubu, ktorý bude fungovať pod doménou hockeynitra.com

zdroj:hknitra.tipsportextraliga.sk foto: youtube.com

Vo štvrtok 18.6. od 9.00 rána sa otvoria dvere zrekonštruovanej budovy v parku na Sihoti v Nitre. Budova bývalého biskupského hostinca v mestskom parku na Sihoti dlhé roky chátrala. Dokonca v nej prespávali bezdomovci. Dnes už je tomu inak.

Tím Biskupského hostinca Vás srdečne pozýva do hostinca počas celého dňa.

10311161_1061530643860396_7746062154033672778_n

11401163_1061530657193728_889773353097846036_n

11537588_1061530703860390_7151781020027055299_o

 

História

Budovu dal v roku 1831 postaviť biskup Jozef Wurum a zriadil v nej výletný hostinec, kúpele a neskôr aj kaviareň. V roku 1925 mesto objekt od biskupstva odkúpilo, no povodeň v roku 1931 budovu zničila a oprava trvala až do roku 1935.

 

autor: Róbert Sitár
Viac...